Toalettrapporten 2016

Vi i Katrin ville gjerne vite mer om nordmenns holdninger, atferd og vaner når det gjelder toalett og håndhygiene, derfor tok vi initiativ til å lage Toalettrapporten 2016. Rapporten er basert på en landsomfattende undersøkelse av 1000 respondenter, og inkluderer også nordmenns tanker, atferd og holdninger til offentlige toalettbesøk.