Nyfiber

STOCKARNyfibermasse fremstilles av sterke, seige jomfruelige fibre. Råvaren kommer direkte fra skoger som forvaltes på en bærekraftig måte. Det finnes to måter å fremstille massen på – mekanisk og kjemisk. Mekanisk masse fremstilles ved at trevirket slipes eller males i stykker slik at cellulosefibrene frigjøres. Dette gir høy fiberutnyttelse, cirka 95 prosent. Prosessen gjør at fibrene ikke blir like sterke som i kjemisk masse.

Kjemisk masse fremstilles ved at treflis kokes med kjemikalier slik at cellulosefibrene frigjøres. De kjemikaliene som brukes når flisen kokes, gjenvinnes og brukes om igjen i prosessen. Fordelen med kjemisk masse er at det ferdige papiret blir sterkere, ettersom fibrene blir renere og lengre enn med mekanisk masse. Den kjemiske fremstillingsprosessen er mindre energikrevende, men dyrere, ettersom bare 50 prosent av råvaren utnyttes.

Returfiber

shutterstock_105696641_VITRETUR

Her brukes fibre fra resirkulert papir. Det løses opp i vann og males i en kvern. Trykkfarger, fyllmiddel, bestrykning, metallstifter, limrester og for korte fibre vaskes og siles bort. Målet er å få rene og lange fibre for å produsere nytt papir. En cellulosefiber kan gjenbrukes 4–7 ganger før den er oppbrukt.

Fremstilling av returmasse er en vannkrevende prosess og stiller høye krav til renseanlegg for å redusere miljøpåvirkningen. Massen gir et relativt mykt papir med god absorpsjonsevne. Styrken blir imidlertid lavere, og papiret støver mer enn papir laget av nyfiber. Det finnes to måter å fremstille returfiber på – hvit retur fra for eksempel kopipapir, og avisretur.


Produksjon

shutterstock_14035942ravara-nyny

Vår virksomhet påvirker miljøet, og som markedsleder er det vårt ansvar å aldri slippe taket i miljøspørsmålene. Vi streber etter å minimere miljøpåvirkning i hele produktets livssyklus – og det begynner med råvareforsyning og produksjon.

Trefiber, enten nyfiber eller returfiber, er råvaren i våre produkter. All nyfiber kommer fra massefabrikker som er sertifisert i henhold til ISO 14001-standarden, mens returfibermassen fremstilles av resirkulerte aviser, tidsskrifter og kontorpapir.

Et lukket vannsystem har redusert vannforbruket med 20 prosent per tonn produsert papir. Mindre vann i produksjonen betyr mindre avfall. Vi har redusert karbondioksidutslippet med nesten 30 prosent siden 2000.

Transport

shutterstock_61077475_RAVARA_ny

Transporter har en betydelig påvirkning på miljøet, blant annet gjennom store utslipp av karbondioksid som bidrar til drivhuseffekten. Råvaren til våre papirprodukter henter vi så nært våre fabrikker som mulig for å redusere transportenes konsekvenser for miljøet.

Dessuten forsøker vi så langt det går å produsere så nært det lokale markedet som mulig, det vil si at det vi produserer i Sverige også selges i Sverige – alt for å redusere våre interne transporter. For å redusere våre eksterne transporter har vi valgt kunder som har en effektiv logistikk og som kan ta imot store volumer av våre produkter, for eksempel en fullastet lastebil, for å være så miljøeffektive som mulig.

Avfall

 

92261_katrin_inclusive_waste_bin_with_lid_25_litreVi fremstiller produkter med egenskaper som reduserer forbruket og mengden avfall. Når mykpapiret har nådd slutten av sin livssyklus, returneres det til naturen – og det gjør det best gjennom energigjenvinning. Det har en positiv effekt på miljøet, ettersom brukt mykpapir er bioenergi og ofte erstatter fossilt brensel.

Ifølge en test på Finlands tekniske forskningssenter (VTT) er mykpapir bra for komposten:
Toalettpapir forsvinner naturlig i avløpsvannet, og i de fleste tilfeller bidrar papirets fibre til avløpsrensingen.
Tørkepapir hjelper til med å redusere lukt og væske i bioavfall.
Papirhåndklær kan kastes sammen med bioavfall og samles opp med annet energiavfall.
Forbruksvarer i plast kan gjenvinnes sammen med vanlig plastavfall, men også som energiavfall.

Karbonfotavtrykk

shutterstock_65178838_Carbonfootprints

Metsä Tissue er ledende i vår bransje når det gjelder å redusere klimaendringenes påvirkning på miljøet. Siden 2000 har vi redusert vårt energiforbruk med 1–2 prosent per år. Vår energieffektivitet er blitt forbedret med 8 prosent.

Over 80 prosent av de brenslene som Metsä Group bruker i dag, er biobaserte. Konsernets mål er å redusere karbondioksidutslipp basert på fossilt brensel i produksjonen med 30 prosent per produsert tonn innen 2020 fra 2009-nivået. I 2013 utviklet Metsä Tissue metoder for å forbedre bærekraften i produksjonen og redusere de direkte utslippene av drivhusgasser. Du finner mer informasjon om Metsä Tissues arbeid med bærekraft på www.metsatissue.com

 

 

 


Katrins papir i tre kvalitetsnivåer – for at det skal være enkelt å velge riktig

bra-battre-bast

Plus – BEST
Påvirker miljøet minst, siden det brukes mindre papir. Mest hygienisk, ettersom råvaren er helt nye fibre. Mykest og mest skånsomt mot huden. Har alltid litt ekstra når det gjelder kvalitet og funksjon: hygiene, absorpsjon, mykhet og styrke.

Classic – BEDRE
For vanlige bruksområder i offentlige og industrielle miljøer. Gode egenskaper når det gjelder kvalitet og funksjon.

Basic – BRA
Tilpasset for enklere bruk. Dekker basisbehovene i offentlige hygienerom og innenfor industriell tørking.

Absorpsjon, våtstyrke, densitet

Kitchen_Wiping_small_PR

Absorpsjon er et mål på papirets sugeevne. Absorpsjonskapasiteten måles i enheten gram vann per gram papir (g/g), mens hurtigheten måles i sekunder per centimeter (s/cm). Jo raskere papiret suger opp vannet, desto fortere føles hendene tørre.

Vår beste kvalitet suger opp mer enn 13 ganger så raskt som vår laveste kvalitet. Sugeevnen påvirkes også av hvor mye fiber og luft som finnes i papiret. Blant annet derfor har Katrins papir flere lag. Den maksimale sugeevnen avhenger også i stor grad av hvor mye fiber papiret inneholder.

Mjukhet

Embossing_4_ply_MG_6357_low

Mykhet er et spørsmål om opplevelse og følelse. Det finnes mange faktorer i produksjonsprosessen som påvirker papirets mykhet. Det er også viktig å finne balansen mellom papirets mykhet og styrke. Det skal være mykt og samtidig tilstrekkelig sterkt for ikke å løses opp for mye når man for eksempel tørker sine fuktige eller våte hender.

Strekkstyrke

shutterstock_263733248

Et papirs strekkstyrke måles både på langs og på tvers i våt eller tørr tilstand. Papiret strekkes ut til det revner. Strekkstyrken angis i Newton/meter. Jo høyere verdi, desto sterkere papir. Sterkt papir er bra for grovtørking innenfor mekanisk industri, på bilverksteder m.m.

Flatevekt

shutterstock_113296033Flatevekten er et mål på hvor mye én kvadratmeter papir veier. I flerlags hygienepapir kan hvert lag ha en flatevekt på cirka 15 g/m2 , noe som gir overlegen smidighet. Et 1-lags papir for grovere tørking pleier å ha en flatevekt på 25–30 g/m2 , noe som øker papirets styrke.


Papir

020628-Torka-händer-3

Det finnes mange bruksområder for papir, for eksempel tørking av hender og overflater. Papir er det mest hygieniske produktet for å tørke hendene – det brukes bare én gang og det er ingen risiko for å videreføre smittsomme bakterier.

Når det gjelder å forhindre smittespredning, finnes det én metode som er overlegen: å vaske hendene med varmt vann og flytende såpe. Og fremfor alt – å tørke dem med håndtørkepapir.

For hender

shutterstock_123166408KIDS

Her har Katrin et bredt sortiment som dekker alle behov på markedet. Fra våre minste barn til verkstedet. Hos Katrin jobber vi hardt for at du skal få den beste løsningen for nettopp din virksomhet.

Det kan være alt fra det mest miljøsmarte til at du formidler en følelse til din gjester på for eksempel et luksushotell ved å velge en viss papirkvalitet. For å finne den optimale løsningen for din virksomhet er våre selgere tilgjengelige for å guide deg til riktig produkt.

Katrin Inclusive Dispensers

92063_HT_BLACK_WASHROOMSerien består av et godt gjennomtenkt sortiment av produkter for ethvert toalett og arbeidsplass – fra hoteller, restauranter og kontorer til sykehus, legesentre og industrier. Uansett om du velger de hvite eller svarte dispenserne, så passer de utmerket på alle typer toaletter.

 

Katrin System dispensers

92025_STD_BLACK_WASHROOMMange besøkende på kort tid stiller høye krav til hygienerommet. Med Katrin System Dispensers trenger du aldri å tvile på om toalettet er i nøyaktig den stand gjesten forventer. Våre produkter bidrar til at forbruket minimeres og at papiret varer lenger. Servicepersonellet kan bruke mer tid på det gjestene dine verdsetter aller mest – at toaletteter rent, innbydende og hygienisk. Du får det absolutt beste alternativet, både når det gjelder økonomi og miljøpåvirkning, uten å gå på kompromiss med designen.

Katrin Ease Dispensers

Ease_Pull_Paper_Closeup-l_ret_MSBerøringsfrie dispensere gir maksimal hygiene og komfort. Katrin Ease er en serie berøringsfrie dispensere som gjør det ekstra enkelt og praktisk for dine besøkende å opprettholde god håndhygiene og for servicepersonell å holde toalettet rent og velfungerende. Katrin Ease har berøringsfri utmating, er enkle å åpne og fylle, og er enkle å bruke selv for små barn og funksjonshemmede.

 

 

Katrin Metall Dispensers

Metaldisp_ToiletElegant design med mange smarte egenskaper. Katrin Metall i børstet stål og hvitt metall er en serie veldesignede og funksjonelle dispensere som gir et elegant inntrykk og forbedrer ethvert toalett. Kvalitet og komfort kombinert med smart og lekker design. Alle dispensere er låsbare, robuste og enkle å åpne og fylle.

Papirhåndklær

VIKNINGAROne Stop/Non Stop
Våre beste interfold papirhåndklær passer i de fleste dispensere. One Stop er perforert, mens Non Stop er brettet i hverandre. Non Stop er vårt mest moderne papirhåndkle og har en unik preging for å øke absorpsjonen. Dessuten har det vår mest klimasmarte og beste forpakning (Handy Pack), slik at det er svært enkelt og praktisk å håndtere.

C-fold
Vårt eneste alternativ når du ikke har tilgang til en dispenser. Fungerer best når det ligger flatt på et underlag. Gir imidlertid ikke et kontrollert forbruk.

Zig Zag
Vårt enkleste interfold papirhåndkle. Gir kontrollert forbruk, men passer kun i et begrenset antall dispensere på markedet.

 

Handy Pack –  flere tusen håndtørk i din hånd

Katrin_Classic_Non_Stop_Cleaning_lady_MS

Med Handy Pack kan du enkelt bære flere tusen håndtørk i én hånd. Forpakningen er lett å åpne og håndtere, og når den er tom, kan du bruke den som avfallspose. Katrin Handy Pack for Non Stop papirhåndklær er en smart løsning. For deg, miljøet og dine besøkende – som enkelt og sikkert får rene og tørre hender.

• Smarte håndtak
• Smidig perforering – lett å åpne
• Sterk plastforpakning – mindre avfall

Toalettpapir

92162_Gigant_BLACK_WASHROOMMykt og deilig toalettpapir i ulike kvaliteter har vi mye av i sortimentet. Fra små toalettruller til store gigantruller som gir ekstra høy kapasitet. Plassert i dispensere som Katrin Gigant og Katrin System Toilet, gir det en hygieneløsning som passer i alle miljøer. Og som alltid: riktig papir i riktig dispenser til riktig formål skaper en løsning som yter maksimalt.

 

Såpe/desinfeksjon

K-General-Cleaner-FillingSoap-A-25-LogoKatrin såpe
Vi har såpe til alle formål, både flytende såpe og skumsåpe. Vi kan tilby såpe med dufter eller nøytrale såper for allergikere.

Katrin hånddesinfeksjon
For ytterligere å forbedre håndhygienen tilbyr vi Antibac desinfeksjon, som passer i våre såpedispensere.

Utseende og funksjon spiller en rolle når du velger papir til arbeidsplassen.

K-Kitchen-Using_paper-62-LogoKatrin har papir til alle formål, fra mekaniske verksteder til næringsmiddelindustrien. Vi har blått papir for sporbarhet og grovt industripapir for å tørke opp fett og olje. Nøkkelen for å finne riktig papir er å spørre deg selv hva du skal tørke opp og hvilken overflate som skal tørkes. Vårt mål er hele tiden å gi deg riktig produkt til riktig formål for å spare kostnader og miljøet.

Tilbehør

resterandeprodukter_svartvit_InterpolFor tilbehør som damehygiene, papirkurver, luftfriskere og toalettseterengjøring, se vår produktkatalog eller katrin.com.


Kunnskapstest

 

shutterstock_170304194Du har nå lest gjennom papirskolen. Tiden er inne for å teste dine kunnskaper. Du skal svare på til sammen åtte spørsmål. Lykkes du ikke første gang, kan du alltids ta testen på nytt.

Registrer deg gjerne for å få nyttig informasjon fra Katrin.
Klikk deg videre og start testen. Lykke til!

Start kunnskapsprøve »
SPØR MEG

Jørgen Jonsson
+47 924 11 670, jorgen.jonsson@metsagroup.com

KATRIN TILL DUBLIN Delta i vår tävling och vinn en resa till Dublin. Klicka på länken och registrerera dig så är du med och tävlar. REGISTRERA DIG HÄR