Nyfiber

STOCKARNyfibermasse fremstilles af stærke, seje fibre, der ikke har været brugt før. Råvaren kommer direkte fra bæredygtige skove. Der findes to fremstillingsmåder: mekanisk og kemisk. Mekanisk masse fremstilles ved at træet slibes eller males i stykker, så cellulosefibrene blotlægges. Dette giver en høj fiberudnyttelse på cirka 95 %. Processen betyder, at fibrene ikke bliver lige så stærke som fibrene i den kemiske masse.

Kemisk masse fremstilles ved at koge træflis sammen med kemikalier, så cellulosefibrene blotlægges. De kemikalier, der bruges ved kogningen af flisen, recirkuleres og genbruges i processen. Fordelen ved kemisk masse er, at det færdige papir bliver stærkere, fordi fibrene bliver renere og længere end i mekanisk masse. Den kemiske fremstillingsproces er mindre energikrævende, men dyrere, eftersom kun 50 % af råvaren udnyttes.

Returfibre

shutterstock_105696641_VITRETUR

Her bruges fibre fra genbrugspapir. Det opløses i vand, og males i en mølle. Trykfarve, fyldstoffer, coating, hæfteklammer, limrester og for korte fibre vaskes og filtreres væk. Målet er rene og lange fibre, der kan bruges til fremstilling af nyt papir. Cellulosefibre kan genbruges 4-7 gange.

Fremstilling af returmasse er en vandkrævende proces og stiller store krav til rensningsanlæggene for at mindske miljøpåvirkningen. Massen giver et forholdsvist blødt papir med god absorberingsevne. Den bliver dog mindre stærk, og papiret støver mere end papir, der er fremstillet af nyfiber. Der er to måder at fremstille returfibre på: hvide returfibre fra f.eks. kopieringspapir og brugte aviser.


Produktion

shutterstock_14035942ravara-nyny

Vores virksomhed påvirker miljøet, og som førende på markedet må vi aldrig glemme miljøspørgsmålene. Vi bestræber os på at minimere miljøpåvirkningen i hele produktets livscyklus – og det starter med råvareforsyningen og produktionen.

Råvaren i vores produkter er træfibre – enten nyfibre eller returfibre. Alle nyfibre kommer fra papirmassefabrikker, der er ISO 14001-certificerede, mens returfibermassen fremstilles af aviser, blade og kontorpapir, der er afleveret til genbrug.

Et lukket vandsystem har nedsat vandforbruget med 20 % pr. ton produceret papir. Mindre vand i produktionen betyder mindre affald. Vi har nedsat CO2-udslippet med næsten 30 % siden år 2000.

Transport

shutterstock_61077475_RAVARA_ny

Transport har stor indvirkning på miljøet, bl.a. via store udslip af CO2, der medvirker til drivhuseffekten. Vi henter råvarerne til vores papirprodukter så nær vores fabrikker som muligt for at minimere transportens miljøpåvirkning.

Derudover forsøger vi i størst muligt omfang at producere så tæt som muligt på det lokale marked. Det vil sige, at det vi producerer i Sverige, også sælges i Sverige – alt sammen for at nedsætte den interne transport. For at mindske den eksterne transport har vi valgt kunder, der har en effektiv logistik, og som kan modtage store mængder af vores produkter, f.eks. en lastbil med fuldt læs, for at være så miljøeffektive som muligt.

Affald

 


92261_katrin_inclusive_waste_bin_with_lid_25_litre
Vi fremstiller produkter med egenskaber, der mindsker forbruget og mængden af affald. Når blødt papir, dvs. toiletpapir, køkkenrulle osv. er nået til slutningen af livscyklussen, skal det tilbage i naturens kredsløb – og det gøres bedst via energigenvinding. Det har en positiv indvirkning på miljøet, da brugt blødt papir er bioenergi og ofte kan erstatte fossile brændstoffer.

I henhold til test, som Finlands tekniske forskningscenter (VTT) har foretaget, er blødt papir godt for kompost:
Toiletpapir forsvinder naturligt i afløbsvandet, og i de fleste tilfælde bidrager papirets fibre til afløbsrensningen.
Køkkenrulle hjælper med at nedsætte lugt og væske i bioaffald.
Papirhåndklæder kan sælges sammen med bioaffald og indsamles sammen med andet energiaffald.
Forbrugsvarer i plast kan genbruges sammen med almindeligt plastaffald, men også som energiaffald.

CO2-aftryk

shutterstock_65178838_Carbonfootprints

Metsä Tissue er pioner i branchen, når det handler om at mindske klimaændringernes miljøpåvirkning. Siden 2000 har vi sænket vores energiforbrug med 1-2 % pr. år. Vores energieffektivitet er blevet forbedret med 8 %.

Over 80 % af de brændstoffer, som Metsä Group bruger i dag, er biobaserede. Koncernens mål er at nedsætte CO2-udslippet fra fossile brændstoffer i produktionen med 30 % pr. ton indtil år 2020 i forhold til niveauet i 2009. I 2013 udviklede Metsä Tissue metoder til at forbedre bæredygtigheden i produktionen og nedsætte det direkte udslip af drivhusgasser. Du kan finde flere oplysninger om Metsä Tissues arbejde med bæredygtighed på www.metsatissue.com.


Katrins papir i tre kvaliteter – for at gøre det let at vælge rigtigt

bra-battre-bast

Plus – BEDST
Påvirker miljøet mindst, fordi der bruges mindre papir. Det mest hygiejniske, fordi det fremstilles af helt nye fibre. Det blødeste og mest skånsomme mod huden. Giver altid lige lidt ekstra mht. kvalitet og funktion: hygiejne, absorberingsevne, blødhed og styrke.

Classic – BEDRE
Til almindelige anvendelsesområder i offentlige og industrielle omgivelser. Gode egenskaber mht. kvalitet og funktioner.

Basic – GODT
Tilpasset til enklere brug. Opfylder de grundlæggende behov i offentlige sanitære lokaler og inden for aftørring i industrien.

Absorbering, vådstyrke, densitet

Kitchen_Wiping_small_PR

Absorbering er et mål for papirets sugeevne. Absorberingsevnen måles i enheden gram vand pr. gram papir (g/g), mens hastigheden måles i sekunder pr. centimeter (s/cm). Jo hurtigere papiret opsuger vandet, jo hurtigere føles hænderne tørre.

Vores bedste kvalitet suger over 13 gange så hurtigt som vores laveste kvalitet. Sugeevnen påvirkes også af papirets indhold af fibre og luft. Det er en af grundene til, at Katrins papir består af flere lag. Den maksimale opsugningsevne afhænger også i høj grad af papirets fibermængde.

Blødhed

Embossing_4_ply_MG_6357_low

Blødhed er et spørgsmål om oplevelse og fornemmelse. Der er mange faktorer i produktionsprocessen, der påvirker papirets blødhed. Det er også vigtigt, at finde den rette balance mellem papirets blødhed og styrke. Det skal være blødt og samtidig så stærkt, at det ikke går for meget i opløsning, når man f.eks. tørrer sine fugtige eller våde hænder.

Trækstyrke

shutterstock_263733248

Et papirs trækstyrke måles både på langs og på tværs i våd og tør tilstand. Papiret trækkes ud, til det går i stykker. Trækstyrken angives i Newton/meter. Jo højere værdi, jo stærkere papir. Stærkt papir er godt til grovere aftørring inden for den mekaniske industri, på bilværksteder osv.

Gramvægt

shutterstock_113296033

Gramvægten er et mål for, hvor meget 1 m2 af et papir vejer. I hygiejnepapir med flere lag kan hvert lag have en gramvægt på ca. 15 g/m2, hvilket gør det mere smidigt. Papir med ét lag til grovere aftørring har normalt en gramvægt på 25-30 g/m2, hvilket gør papiret stærkere.


Papir

020628-Torka-händer-3

Papir bruges mange steder, f.eks. til aftørring af hænder og overflader. Papir er det mest hygiejniske produkt at tørre hænder i, da det kun bruges én gang og ikke medfører risiko for at overføre smitsomme bakterier.

For at forhindre en smittespredning findes der en metode, der er bedre end alle andre: vask hænderne med varmt vand og flydende sæbe. Og fremfor alt: tør hænderne med papirhåndklæder.

Til hænder

shutterstock_123166408KIDS

Her har Katrin et bredt sortiment for at kunne opfylde alle markedets behov: lige fra pasning af vuggestuebørn til arbejde på værkstedet. Hos Katrin arbejder vi hårdt for at sikre, at du får den optimale løsning til netop din virksomhed.

Det kan være alt, lige fra den mest miljørigtige løsning, til at formidle en følelse til gæsterne på et luksushotel. Dette blot ved at vælge en bestemt papirkvalitet. Vores sælgere står altid klar til at hjælpe dig med at vælge det rette produkt, så du kan få den optimale løsning til din virksomhed.

Katrin Inclusive Dispensers

92063_HT_BLACK_WASHROOMSerien består af et velgennemtænkt udvalg af produkter tilalle toiletter og arbejdspladser, lige fra hoteller, luksusrestauranterog kontorer til hospitaler, lægehuse og fabrikker. Uanset om du vælger de sorte eller hvide dispensere, såpasser de godt til alle typer toiletter.

Katrin System Dispensere

92025_STD_BLACK_WASHROOMMange brugere på kort tid stiller store krav til de sanitære lokaler. Med Katrin System-dispensers behøver du aldrig bekymre dig for, om toilettet er i præcis den stand, som brugeren forventer. Vores produkter minimerer forbruget, så papiret rækker længere. Rengøringspersonalet kan dermed bruge mere tid på det, som brugeren værdsætter mest: at toilettet fremstår rent, frisk og hygiejnisk. Du får den absolut bedste løsning, både nårdet gælder økonomi og miljøpåvirkning, udenat skulle gå på kompromis med designet.

Katrin Ease-dispensere

Ease_Pull_Paper_Closeup-l_ret_MSElektroniske dispensere sikrer optimal hygiejne og komfort. Katrin Ease er en serie elektroniske dispensere uden berøring, som gør det ekstra nemt for brugerne at opretholde en god håndhygiejne og ekstra nemt for rengøringspersonalet at sikre rene og velfungerende toiletter. Det er ikke nødvendigt at berøre Katrin Ease-dispensere for at få papir, de er nemme at åbne og påfylde, og selv mindre børn og bevægelseshæmmede kan let bruge dem.

 

 

Katrin Metall Dispensere

Metaldisp_ToiletElegant design med mange smarte egenskaber. Katrin Metal-dispensere i børstet stål og hvid metal er en serie praktiske og funktionelle dispensere, der giver et elegant udtryk og kan forbedre et hvilket som helst toilet. Disse dispensere kombinerer kvalitet og komfort med flot og lækkert design. Alle holdere er solide, kan låses og er nemme at åbne og påfylde.

Papirhåndklæder

VIKNINGAR

One Stop/Non Stop
Vores bedste kædefoldede papirhåndklæder passer til de fleste dispensere. One Stop har perforering, mens Non Stop-arkene er foldet ind i hinanden. Non Stop er vores mest moderne papirhåndklæde og har et unikt mønster, der øger absorberingen. Det leveres desuden i vores mest miljørigtige og bedste emballage (Handy Pack), som gør det virkelig let at håndtere.

C-fold
Vores eneste mulighed, hvis der ikke kan opsættes en dispenser. Det fungerer bedst, når det ligger fladt på en overflade. Det er dog ikke muligt at sikre kontrolleret forbrug.

Zig Zag
Vores mest enkle kædefoldede papirhåndklæde. Det sikrer kontrolleret forbrug, men passer kun til et begrænset antal dispensere på markedet.

 

 

Handy Pack – tusindvis af håndaftørringer i din hånd

Katrin_Classic_Non_Stop_Cleaning_lady_MS

Med Handy Pack kan du nemt bære tusindvis af håndaftørringer i én hånd. Den er nem at åbne og håndtere, og når den er tom, kan den bruges som affaldspose. Katrin Handy Pack til Non Stop-håndklæder er en smart løsning. For dig, for miljøet og for brugerne, der nemt og sikkert får rene og tørre hænder.

• Smart håndtag
• Perforering, der gør det nemt at åbne pakken
• Solid plastemballage – mindre affald

Toiletpapir

92162_Gigant_BLACK_WASHROOMVores sortiment indeholder et stort udvalg af blødt toiletpapir i forskellige kvaliteter. Lige fra små toiletruller til store gigantruller med ekstra høj kapacitet. Når det lægges i dispensere som Katrin Gigant og Katrin System Toilet giver det en hygiejneløsning, der kan bruges alle steder. Og som man siger: det rette papir, i den rette dispenser til det rette formål giver den optimale løsning.

 

Sæbe/desinfektion

K-General-Cleaner-FillingSoap-A-25-LogoKatrin-sæbe
Vi har sæbe til alle formål, både flydende sæbe og skumsæbe. Vi kan både levere sæbe med duft og parfumefri sæbe til allergikere.

Katrin-hånddesinfektion
For at sikre endnu bedre håndhygiejne kan vi også tilbyde antibakterielle desinfektionsmidler, der passer til vores sæbedispensere.

Udseende og funktion har betydning, når du vælger papir til arbejdspladsen

K-Kitchen-Using_paper-62-LogoKatrin har papir til alle formål, lige fra værkstedet til fødevarebranchen. Vi har blåt papir, når der kræves sporbarhed, og industripapir i grovere kvalitet til optørring af fedt og olie. Kunsten ved at vælge det rette papir er at spørge sig selv, hvad der skal tørres op og hvilken overflade der skal aftørres. Vores mål er at sikre dig det rette produkt til det rette formål, så omkostningerne og miljøpåvirkningen holdes nede.

Tilbehør

resterandeprodukter_svartvit_InterpolDu kan finde tilbehør såsom hygiejneposer, affaldsspande, luftfriskere og rengøringsløsninger til toiletsæder i vores produktkatalog eller på katrin.com


Test

 

shutterstock_170304194Du har nu læst alt i papirskolen. Nu skal du teste din viden. Der er i alt otte spørgsmål, som du skal besvare. Hvis du ikke består første gang, kan du altid tage testen igen.

Du er velkommen til at registrere dig, hvis du ønsker nyttige oplysninger fra Katrin.

Klik og start testen. Held og lykke!

Start testen her
SPØRG MIG

Rasmus Engsvang
Area Sales Manager, +45 4083 8666, rasmus.engsvang@metsagroup.com

KATRIN TILL DUBLIN Delta i vår tävling och vinn en resa till Dublin. Klicka på länken och registrerera dig så är du med och tävlar. REGISTRERA DIG HÄR